Schrijf in voor onze nieuwsbrief

WAT IS TRANSPERSOONLIJKE COUNSELING?

Ingeborg - De evolutie (6)

Wat is transpersoonlijke counseling? 

Om lichamelijk gezond te zijn, realiseren de meesten van ons zich dat we goed moeten eten, regelmatig moeten sporten en dat fysieke aandoeningen behandeling vragen. Mentaal welzijn en geestelijke gezondheid kan daarentegen betrekking hebben op technieken voor het verminderen van stress, praten over problemen en mogelijk counseling of therapie.
Maar zelfs mensen die uitstekend voor hun lichaam en geest zorgen, voelen zich misschien niet helemaal gezond. 

Om volledig welzijn te bereiken is zingeving en transpersoonlijk werk nodig.
Het woord 'transpersoonlijk' verwijst naar een aspect van een persoon dat buiten het fysieke valt. Transpersoonlijke counseling legt de nadruk op iemands spirituele pad of spiritueel ontwaken tijdens zijn leven.
De theorie achter transpersoonlijke therapie is dat alle mensen - of eigenlijk alle dieren - niet enkel uit tastbare aspecten bestaan. Ze bestaan ook uit het onnoembare, het immaterieel bestaan, naast het ons bekende bestaan. 

Genezing van deze spirituele aspecten is vaak nodig om volledig vrede en welzijn te bereiken. Mensen die met transpersoonlijke begeleiding werken, merken vaak dat dit type begeleiding hen helpt zich completer of heel te voelen.

Steeds meer mensen zijn op zoek naar holistische benaderingen en alternatieven die naast de moderne geneeskunde en geestelijke gezondheidszorg kunnen bestaan. Veel mensen werken er ook aan om spiritueel bewuster te worden. Hierdoor wordt verwacht dat het veld van transpersoonlijke counseling nog zal groeien, wat zal resulteren in meer werk voor diegenen die geïnteresseerd zijn in een loopbaan in transpersoonlijke therapie.

Wie kan baat hebben bij transpersoonlijke counseling?

Bijna iedereen kan baat hebben bij transpersoonlijke therapie. Sommige mensen hebben echter meer respect voor dit type therapie dan anderen. Mensen die bijvoorbeeld hun spirituele belevingen verder willen verkennen en mensen die openstaan voor innerlijke, nieuwe ervaringen, zullen vaak meer baat hebben bij transpersoonlijke therapie.

Transpersoonlijke therapie is ook niet gelieerd aan één religie, dus mensen van alle verschillende religies en spirituele paden kunnen deelnemen aan dit soort therapie. Professionals op dit gebied zullen echter vaak bepaalde aspecten van verschillende spirituele paden en religies opnemen in therapiesessies.

Schrijf in voor onze nieuwsbrief