Schrijf in voor onze nieuwsbrief

Algemene voorwaarden

In de evolutie gelden de volgende regels

1. De cursist is en blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar handelingen in de opleiding / persoonlijke sessie / yoga bijeenkomst / workshop en neemt deel op eigen verantwoordelijkheid. De evolutie en haar aangestelden (met inbegrip van de lesgevers) zullen derhalve, behoudens opzet of zware fout, nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden voor welke beweerde schade ook.
2. Behoudens andere vermelding is voor deelname aan de cursus geen speciaal niveau van vooropleiding, psychische of fysieke conditie vereist. De cursist zal, ingeval van twijfel over zijn fysieke of psychische conditie, zelf de eigen arts raadplegen en om advies vragen. De cursist zal de lesgever vooraf schriftelijk verwittigen van elk gemaakt voorbehoud.
3. ‘De evolutie’ is gerechtigd om de deelnemer, die om welke reden dan ook de groepsactiviteit structureel belemmert, verdere deelname aan de activiteiten te ontzeggen.

Betaling en annulering

1. De cursist is bij aanvang dan de cursus de volledige deelnamevergoeding verschuldigd tenzij anders afgesproken en schriftelijk bevestigd.
2. Bij het tussentijds stopzetten van de cursus, geschiedt in principe geen terugbetaling voor het niet gevolgde deel.
3. Bij annulering tot twee weken voor aanvang van de cursus, is 30% van de totale som verschuldigd ten titel van administratiekost. Nadien is het gehele bedrag verschuldigd tenzij het voorziene maximaal aantal deelnemers toch bereikt wordt waarbij dan de voormelde administratiekost in rekening wordt gebracht.
4. Ingeval de cursus op de voorziene datum niet kan doorgaan, zal de cursus gerechtigd zijn om de integrale som terugbetaald te krijgen maar zal bij het behoud van de inschrijving voor een andere datum of cursus, een waardebon van 20% op de cursusprijs worden uitgeschreven.
5. Facturen dienen vooraf aangevraagd te worden. Bij inschrijving en betaling via de website wordt er automatisch een factuur afgeleverd.
6. Enkel het Belgisch recht is van toepassing en de rechtbanken te Brugge zijn uitsluitend bevoegd.

Schrijf in voor onze nieuwsbrief