Schrijf in voor onze nieuwsbrief

BLOEMENSEANCE

Ingeborg-De evolutie-Ilse Van Dun (12)

Hoe gaat een bloemenseance in zijn werk?

Indien je inschrijft voor een bloemenseance bij Ilse dan betaal je voor een individuele sessie met haar alleen.
Je mag een 2e persoon meebrengen, ouder dan 16 jaar, die voor jou noteert wat Ilse zegt zodat je dit later nog eens kan nalezen.
Een sessie met Ilse duurt ongeveer 10 à 15 minuten.

Kan iedereen daaraan meedoen?

Neen, men moet minimum 16 jaar zijn. Omdat jongeren zeer ontvankelijk zijn voor de energieën van de andere zijde en dat soms niet kunnen plaatsen, is het verstandig zich te houden aan die leeftijdsgrens.

Zijn er bepaalde vereisten?

In principe niet, wanneer een ziel toch zou gereïncarneerd zijn dan wordt Ilse hiervan op de hoogte gesteld door haar persoonlijke gids. Daar tijd niet bestaat aan de andere zijde kan het best zijn dat zielen, uitgedrukt in onze tijdsspanne, 100 jaar aan die zijde blijven.

Is het veilig?

Ilse zorgt er persoonlijk voor dat de omgeving zuiver is waar in gewerkt wordt. Haar persoonlijke gidsen zorgen ook voor de perfecte afsluiting van de sessies. Niemand kan enige negatieve energie ervaren tijdens of na de bloemenseance.

Mag men foto’s meebrengen?

Foto's of voorwerpen zijn niet nodig. Onze overledenen wachten al vanaf het moment dat men hen in gedachten neemt om naar een bloemenseance te komen. Zij weten immers wat er te gebeuren staat.

Hoe lang moet de persoon overleden zijn?

De persoon moet minstens 6 maand overleden zijn.

Voor reservatie van een bloemenseance met Ilse, vragen we uitdrukkelijk rechtstreeks in te schrijven via: www.vandunilse.com. Klik voor de link naar een bloemenseance met Ilse.

Schrijf in voor onze nieuwsbrief