Schrijf in voor onze nieuwsbrief

BLOEMENSEANCE

Bloemenveld Ilse

Hoe gaat een bloemenseance in zijn werk?

Nadat iedereen in een vredige stemming aanwezig is, wordt er door Ilse gevraagd om een dierbare overledene in uw bewustzijn, in uw hart uit te nodigen. Indien u wenst om een contact te krijgen met uw engel, begeleider of uw Meester kan dat ook. Zij van “gene zijde” maken zich kenbaar aan Ilse. De persoon voor wie de boodschap is, gaat dan naast Ilse zitten en mag een bloem uitkiezen als geschenk voor de overledene of de Hogere Intelligentie. Alles op aarde trilt op een bepaalde frequentie, bloemen doen dat op de hoogste frequentie. Dus door bloemen aan te bieden aan onze overledenen heeft u eigenlijk de sleutel van de hemel in handen. De connectie verloopt snel en gemakkelijk. Letterlijk geeft Ilse door wat zij als informatie ontvangt. Tijdens de sessie neemt Ilse de bloem in haar handen, de overledene stuurt zijn energie op deze manier in de bloem. Achteraf neemt u zelf de bloem op dezelfde manier ter hand en kunt u de warmte voelen van uw geliefde overledene.

Kan iedereen daar aan meedoen?

Neen, men moet minimum 16 jaar zijn. Omdat jongeren zeer ontvankelijk zijn voor de energieën van de andere zijde en dat soms niet kunnen plaatsen, is het verstandig zich te houden aan die leeftijdsgrens.

Zijn er bepaalde vereisten?

In principe niet, wanneer een ziel toch zou gereïncarneerd zijn dan wordt Ilse hiervan op de hoogte gesteld door haar persoonlijke gids. Daar tijd niet bestaat aan de andere zijde kan het best zijn dat zielen, uitgedrukt in onze tijdsspanne, 100 jaar aan die zijde blijven.

Is het veilig?

Ilse zorgt er persoonlijk voor dat de omgeving zuiver is waar in gewerkt wordt. Haar persoonlijke gidsen zorgen ook voor de perfecte afsluiting van de sessies. Niemand kan enige negatieve energie ervaren tijdens of na de bloemenseance.

Mag men foto’s meebrengen?

Foto's of voorwerpen zijn niet nodig. Onze overledenen wachten al vanaf het moment dat men hen in gedachten neemt om naar een bloemenseance te komen. Zij weten immers wat er te gebeuren staat.

Hoe lang moet de persoon overleden zijn?

De persoon moet minstens 6 maand overleden zijn.

Voor reservatie van een bloemenseance met Ilse, vragen we uitdrukkelijk rechtstreeks in te schrijven via: www.vandunilse.com. Klik voor de link naar een bloemenseance met Ilse.

Schrijf in voor onze nieuwsbrief