Schrijf in voor onze nieuwsbrief

Kaarsen

Noveenkaars (klein) H. Rita

€ 3,00

  Noveenkaars ter ere van de Heilige Rita. De kaars brandt 3 dagen.


  De Heilige Rita werd geboren in 1381 in Italië. Rita was enig kind, ze leerde lezen en schrijven, wat voor het gewone volk destijds in de 14 de eeuw een grote uitzondering was. Al vrij jong ging Rita op bezoek bij de zusters in het klooster van de H.Maria Magdalena in Cascia. De legende wil dat Rita op jonge leeftijd een visioen kreeg van de H.Johannes, de H.Nicolaas en de H.Augustinus, zij brachten in haar hart het vurig verlangen om kloosterlinge te worden. Maar het loopt anders in het leven. De jonge vrouw huwt met Ferdinando Mancini, een jongeman met een opvliegend karakter. 

  Er werden twee zonen geboren , Giangiacomo Antonio en Paolo-Maria. Hun vader werd vermoord in 1401. De H.Rita was bang dat de twee zonen de dood van hun vader zouden wreken, haar gebed om de kinderen te beschermen werd op een bijzondere manier verhoord…
  In 1402 stierven beide een natuurlijke dood. Gezien haar ouders al lange tijd waren overleden, begon Rita opnieuw te denken aan haar jeugdwens: kloosterlinge worden.
  Rita verkoos het Augustinessen klooster van de H.Maria Magdalena, gezien de politieke voorkeur van haar familie werd haar aanvraag meerdere malen geweigerd, door haar gebed werd ze vele maanden later toch opgenomen in de zustergemeenschap, en zou daar 40 jaar verblijven. Uit zuivere liefde voor God, verlangde ze ernaar zeer intiem met Hem verenigd te worden. Dit groot verlangen werd in 1432 verhoord. Tijdens een gebedsstonde werd ze geraakt door een doorn, op haar voorhoofd. Ondanks haar ouderdom, ze was al meer dan zeventig jaar oud wilde de H.Rita een pelgrimstocht ondernemen naar Rome. De 160 km, werden te voet afgelegd, ze leefde hierna nog vier jaar.
  Tijdens haar laatste jaren in het ziekbed, vroeg een bezoekster of Rita nog iets wou. Rita antwoorde dat ze wel een roos wilde uit haar tuintje in Roccaporena. 
  Wat ze verlangde was niet zoveel, maar wel onmogelijk gezien de wintermaand januari. En toch tot haar grote verwondering vond de vrouw in het tuintje één pas ontloken roos. En zo werd de Heilige met de doorn ook de Heilige met de roos. 
  Rita schonk de roos aan haar medezusters, als dank voor hun bezorgdheid. 
  De Heilige Rita werd zalig verklaard in 1628 en Heilig verklaard in 1900.
  Vele gelovigen over heel de wereld bidden tot deze Heilige, en de gebedsverhoringen dankzij haar tussenkomst zijn nog steeds talrijk. 
  Daarom dat de H.Rita 'de Heilige van de onmogelijke en hopeloze zaken' wordt genoemd.

  Waarom we deze kaarsen in De evolutie verkopen?
  We hebben zoveel getuigenissen, verhalen gehoord van mensen die écht geloven en een gebed uitspreken naar de Heilige Rita, als iets te hopeloos lijkt te zijn voor mensenhanden. Je kan het als een geschenkje zien voor jezelf of anderen als hardnekkige patronen het lijken over te nemen. Ook als men situaties ervaart waar maar geen doorbraak komt. Samen met je heldere intentie bereikt je  geestkracht dan misschien een krachtveld van mogelijkheden die je nog niet gezien had.

  Schrijf in voor onze nieuwsbrief