Schrijf in voor onze nieuwsbrief

KRACHTGERICHT COACHEN

Breath deeply

De coachingsmethode waarin Ingeborg werd opgeleid, is ‘krachtgericht coachen’. Deze methode werd ontwikkeld door professoren F. Korthagen en E. Nuijten en is gebaseerd op de visie dat mensen talenten en kwaliteiten hebben die spijtig genoeg niet altijd uit de verf komen. De benadering tijdens het coachingstraject ligt op het herkennen van deze kernkwaliteiten en de ondersteuning ervan tijdens een duurzame ontwikkeling. Verder komt in de sessies aan bod hoe je het innerlijk potentieel optimaal kunt benutten. 

Persoonlijke kwaliteiten helpen je je eigen kracht te ervaren. Jezelf realiseren dat je altijd een keuze hebt om af te stemmen op je eigen kracht of in de belemmering te blijven hangen, is een belangrijke beslissing. De focus van de sessies ligt op het voelen wat je te doen staat en de wil faciliteren om ernaar te handelen en dat is anders dan dat je rationeel de oplossing had bedacht.

Deze methode van coachen kent drie belangrijke perspectieven.

  • Perspectief 1:
    De focus ligt op kwaliteiten en kracht. Belangrijk daarbij is dat een nieuw handelen geworteld is in gevoelde innerlijke kracht. Men noemt dat het aanboren van het psychologisch kapitaal. De positieve psychologie benadrukt het belang van positieve ervaringen en kernkwaliteiten (Fredrickson, 2002). Die maken mensen krachtiger, creatiever en gemotiveerder en daardoor uiteindelijk effectiever.
  • Perspectief 2:
    Denken, voelen en willen, werken samen. Een te sterke gerichtheid op denken (een collectieve gewoonte in de maatschappij) leidt tot een oppervlakkige manier van reflecteren. Echte diepgang ontstaat als het voelen en willen ook meedoen. De emotionele dimensie en de behoeften en idealen van mensen hebben een enorme invloed op het directe handelen (Epstein, 1990; Ryan & Deci, 2002). Die dimensies moeten daarom in de gesprekken betrokken worden, zodat ze professioneel gehanteerd kunnen worden. Door continu te schakelen tussen denken, voelen en willen ontstaat meer beweging in de persoon (flow). Een focus op willen (en dus op idealen) creëert ook positieve gevoelens en brengt mensen daardoor meer in hun kracht dan een gerichtheid op problemen.
  • Perspectief 3:
    Er is ook aandacht voor interne belemmeringen. Er zijn tegenwoordig verscheidene benaderingen die enkel aandacht besteden aan kracht, kwaliteiten en talenten. De werkelijkheid is echter dat het vaak om een kortetermijneffect gaat. Daarom moet ook aandacht besteed worden aan belemmeringen en vooral aan interne belemmeringen die ervoor zorgen dat de kernkwaliteiten en idealen soms niet doorwerken in het gedrag.

Voor wie is een coachingsessie geschikt?
Coaching is geschikt voor iedereen die aan een specifiek doel wil werken en de bereidheid heeft om daarvoor 100% verantwoordelijkheid op te nemen. Er is altijd eerst een intakegesprek van één uur. Daarna wordt een op maat gemaakt behandelplan voorgesteld. Een behandeltraject bevat 3 tot 8 sessies. Afspraken zijn mogelijk op maandag en dinsdag tussen 10u en 20u.

Praktische info:
Coachingsessie: € 50/uur (excl. BTW voor zelfstandigen).
Als je een afspraak maakt, kan je ook een factuur aanvragen die dan klaarligt op je eerste sessie. 
Gemaakte afspraken kunnen tot vrijdagmiddag 12u- voorafgaande aan de sessie- gratis geannuleerd worden. Daarna wordt een annulatiekost van € 50 aangerekend.

Schrijf in voor onze nieuwsbrief