Schrijf in voor onze nieuwsbrief

KOM JE CHAKRA'S OPENEN ZODAT JE ENERGIE VRIJ KAN STROMEN

Ingeborg-De evolutie-Chakra Dru yoga-2
  • Wat is een Chakra?

Chakra is Sanskriet voor een punt in ons lichaam waar lichaamsenergie, chi, samenkomt. De betekenis van het Sanskriet woord Chakra is letterlijk “wiel”, een draaiende vortex die de energie laat stromen door ons lichaam. Wanneer je chakra’s in balans zijn, kan energie vrij stromen door je lichaam. Je voelt je vitaal, energierijk en stabiel.

  • Waar bevinden de 7 chakra's zich in je lichaam?

Volgens de yoga filosofie zijn er 7 chakra’s die de hoofdrol spelen in onze ontwaking. Dit noemen we de 7 Yoga Chakra’s die zich in je lichaam bevinden vanaf het begin van je wervelkolom tot in je schedel bij je kruin.

  • De 7 Yoga Chakra's

1° Chakra - Wortelchakra – Muladhara
De Muladhara zit ter hoogte van je stuitbeen. Het element dat erbij hoort is aarde en alles wat je daarmee kunt associëren, zoals voedsel en goed zorgen voor je lichaam. Een goed functionerende Wortelchakra geeft een gevoel van innerlijke veiligheid en bijvoorbeeld het gevoel dat je het waard bent om geld en materiële zaken te bezitten.

2° Chakra - Heiligbeenchakra – Svadisthana
Bij het heiligbeen, ter hoogte van de geslachtsorganen, bevindt zich de Svadisthana, dat verbonden is met het element water. Plezier, relaties, verlangens en voortplanting staan hier centraal. Een gezonde Heiligbeenchakra uit zich door liefdevolle aandacht voor jezelf en doordat je gevoelens niet geblokkeerd zijn, maar kunnen stromen.

3° Chakra - Navelchakra – Manipura
Het derde chakra, ook wel zonnevlecht genoemd, ligt in het gebied van de navel. Dit is het centrum van je wilskracht. Ook de voedselverbranding vindt op deze hoogte plaats.  Een sterke Manipura laat een gezonde wilskracht, discipline en een positief zelfbeeld zien.

4° Chakra - Hartchakra – Anahata
Het Hartchakra vormt de overgang tussen de drie lagere en de drie hogere chakra’s. Hier is de liefde niet zoals in het tweede chakra gekoppeld aan lust of aan een persoon of object, maar gaat het meer over compassie. Thema’s die hier spelen zijn zelfacceptatie, genezing en je verbonden voelen met de ander. Het element lucht hoort bij de Anahata (de adem die ons allen verbindt).

5° Chakra - Keelchakra – Vishudda
Het Keelchakra heeft te maken met communicatie en zelfexpressie. Vishudda is het eerste chakra dat de tastbare wereld overstijgt. Je kunt namelijk via je stem op meerdere plaatsen tegelijk zijn. Het gebied rond de keel geeft aan hoe het er met dit chakra voor staat.

6° Chakra - Voorhoofdchakra – Ajna
Het Voorhoofdchakra gaat over waarnemen – met je ogen, maar ook het intuïtieve weten en zien via het ‘derde oog’. Kenmerken van de Ajna zijn scherpzinnigheid, helder denken en logica. 

7° Chakra - Kroonchakra – Sahasrara
Het laatste chakra is het Kroonchakra, dat wordt gezien als de zetel van verlichting en de bron van bewustzijn. De Sahasrara vertegenwoordigt het loslaten van het ego en eenheid met het universum. Innerlijke rust en een gevoel van gelukzaligheid zijn tekenen van een goed werkend zevende chakra.

  • Wil je er graag bij zijn?

Dan is het belangrijk dat je je engageert voor de hele reeks.
Je bent pas zeker van je plekje na betaling van de zeven lessen.


Schrijf in voor onze nieuwsbrief