Schrijf in voor onze nieuwsbrief

DE WETENSCHAP OVER HET HEILZAME VAN YOGA EN MEDITATIE

De wetenschap over Dru yoga en het wetenschappelijk onderzoek

De wetenschap over het heilzame van yoga en meditatie

 • Er bestaan verschillende technieken om ontspanning aan te leren. In het eerste stadium gaat het om leren ontspannen onder optimale omstandigheden, bijvoorbeeld in een comfortable stoel in een rustige ruimte, waar geen afleiding is. Idealiter gebeurt dit onder begeleiding van een getrainde hulpverlener. Dit kan vervolgens worden voortgezet met ontspanningsoefeningen thuis, meestal met behulp van een geluidsopname van gesproken instructies. (Morrison & Bennett, 2013)
 • Diverse ontspanningstechnieken zoals transcendente meditatie, zen, mindfulness, yoga, progressieve spierontspanning en hypnose blijken erg effectief in het reduceren van stress. (Feldman, Ontwikkelingspsychologie II, 2014)
 • Uit een onderzoek uitgevoerd in Amerika  waarbij jongeren gedurende 4 maanden participeerden in een intensief yoga programma konden er aanwijzingen gevonden worden dat die jongeren een verhoogd gevoel van algemeen welbevinden aangaven en een vermindering in de perceptie van stress na het doorlopen van het yoga-programma. (Tim Gard, Narayan Brach, Britta K. Hölzel, Jessica J. Noggle, Lisa A. Conboy & Sara W. Lazar, 2012)
 • Op een Britse universiteit waar men zich zorgen maakte omtrent de hoge stress en het emotioneel welzijn bij de werknemers (Hartfiel N, Havenhand J, Khalsa SB, Clarke G, Krayer A, 2011), werden 48 proefpersonen ad random verdeeld in 2 groepen. De eerste groep kreeg wekelijks  1 uur Dru yoga aangeboden gedurende 6 weken en een tweede groep, de controle groep, volgde geen yoga. Na statistische analyse van de resultaten voor en na de behandeling, kwam men tot significante positieve effecten van Dru yoga op het verbeteren van het emotioneel welzijn en de vermindering van stress op het werk.
 • Bij mensen die veel hebben gemediteerd, zijn veranderingen van de hersengolven te zien, vooral wat betreft de activiteit in de voorhoofdskwabben die gepaard gaan met positieve emoties. (Davidson et al., 2003; Kasamatsu & Hirai, 1966)
 • Bij andere onderzoeken wordt meditatie in verband gebracht met gunstige veranderingen van de bloeddruk en de stresshormonen. (Seeman et al., 2003)
 • En weer andere onderzoeken laten zien dat meditatie ontspanning teweegbrengt en afname van angst, vooral bij mensen die in een stressvolle omgeving functioneren. (Benson, 1975; Van Dam, 1996)
 • Meditatie lijkt althans voor de korte termijn, ook bevorderlijk voor aandacht en probleemoplossend vermogen. (Van den Hurk et al., 2010)
 • En onderzoek met MRI scans waarbij de hersenen van mensen na een meditatietraining werden bestudeerd, heeft laten zien wat er in de hersenen gebeurt. Dat leverde de volgend verklaring voor bovengenoemde bevindingen op: de hippocampus, delen van de voorhoofdskwabben en hersendelen die te maken hebben met leren, geheugen, compassie en aandacht werden bij mediteerders allemaal groter dan bij een controlegroep. (Hölzel et al., 2011)
 • Verder nam de dichtheid van de amygdala toe bij mediteerders, wat erop duidt dat meditatie stress vermindert. Uit het algehele beeld blijkt dat meditatie een effectieve methode is voor ontspanning, het verminderen van stress en, het zich losmaken van wereldlijke zorgen en -mogelijk- het verbeteren van cognitief functioneren.
 • Ook worden door meditatie lichamelijke veranderingen teweeg gebracht, waardoor de gezondheid wordt bevorderd. Steeds meer artsen en psychologen proberen daar gebruik van te maken bij de behandeling van patiënten. (Barinaga, 2003)
 • Regelmatige lichaamsbeweging heeft niet alleen fysieke, maar ook psychologische voordelen, waaronder vermindering van stress  en verbetering van de geestelijke gezondheid. (MacDonald, 1998)
 • Een spiritueel iemand is iemand die gelooft dat hij deel uitmaakt van iets dat groter is dan hijzelf, die respect en eerbied heeft voor de wereld om hem heen en betekenis haalt uit het begrip van de wereld en zijn plaats daarin die het menselijk bestaan overstijgt. Mensen die spiritueel of religieus leven, zijn de gelukkigste en gezondste mensen. (Watson, 2005)
 • Het lijkt niet uit te maken of het om een formele religie gaat of om een overtuiging zonder geloof in God of een godheid. Welbevinden wordt beïnvloed door het vermogen om het heilige te zien in dagelijkse gebeurtenissen. (Style, 2011)
 •  Een diepe religieuze overtuiging lijkt zingeving te vergemakkelijken. (McIntosh et al., 1993)

Bronvermeldingen

Barinaga, M. (2003). Studying the well-trained mind. Science. 2003;302:44–46.
Benson, H. (1975). The relaxation response. New York: Morrow.
Davidson, R. J. (2003). Affective neuroscience and psychophysiology:
Toward a synthesis. Psychophysiology, 40, 655–665.
Hartfiel N, Havenhand J, Khalsa SB, Clarke G, Krayer A (2011), The effectiveness of yoga for the improvement of well-being and resilience to stress in the workplace.
Heelas, P., S. LASH, and P. MORRIS 1996. 'Introduction: Detraditionalization and its Rivals', in P. Heelas, S. Lash, and P. Morris (eds.), Detraditionalization, Oxford:
Blackwell.
Heelas , P., Woodhead L. with Benjamin Seel, Bronislaw Szerszynski and Karin Tusting, The Spiritual Revolution. Why Religion is Giving Way to Spirituality. Oxford and Malden (Mass.): Blackwell.
Holzel BK, Lazar SW, et al. (Nov 2011). "How does mindfulness meditation work? Proposing mechanisms of action from a conceptual and neural perspective". Perspectives on Psychological Science 6 (6): 537–559.
Hulbert-Williams, N.J.; Morrison, V.; Wilkinson, C.; & Neal, R.D. (2013) Investigating the cognitive precursors of emotional response to cancer stress: Re-testing Lazarus's transactional model. British Journal of Health Psychology. 18(1), 97-121.
Kasamatsu, A., & Hirai, T. (1966). An electroencephalographic study on the Zen meditation (Zazen). Folia Psychiatrica et Neurologica Ja- ponica, 20, 315–336.
MacDonald T. (1998). Rethinking Health Promotion: A Global Approach‬. Psychology Press.
McIntosh, D. N., Silver, R. C., & Wortman, C. B. (1993). Religion’s role in adjustment to a negative life event: Coping with the loss of a child. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 812–821.
Seeman, T. E., Fagan-Dubin, L. & Seeman, M. (2003). Religiosity/Spirituality and health: A critical review of the evidence for biological pathways. American Psychologist, 58, 53-63.
Tim Gard, Narayan Brach, Britta K. Hölzel, Jessica J. Noggle, Lisa A. Conboy & Sara W. Lazar (2012), Effects of a yoga-based intervention for young adults on quality of life and perceived stress: The potential mediating roles of mindfulness and self-compassion.
van den Hurk, P. A., Giommi, F., Gielen, S. C., Speckens, A. E., & Barendregt, H. P. (2010). Greater efficiency in attentional processing related to mindfulness meditation. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 63(6), 1168-1180.
Versteeg, P.G.A. (2006). Meditation and subjective signification: Meditation as a ritual form in new christian spirituality. Worship, 8 (2), 121-139.
Waaijman, K. (2003). Spiritualiteit. Vormen, grondslagen, methoden. In K. Waaijman, Spiritualiteit. Vormen, grondslagen, methoden. (pp. 24-25). Gent, België: Carmelitana.
Watson N. (2005). The Role of Spirituality in Sport Psychology Consulting: An Analysis and Integrative Review of Literature.

Schrijf in voor onze nieuwsbrief