Schrijf in voor onze nieuwsbrief

DE VISIE VAN DE EVOLUTIE

Voorgevel van De evolutie, onze visie

Het is de visie van De evolutie dat er een samenwerking mogelijk is tussen reguliere en complementaire hulpverlening, voor het welzijn van mensen. Het is onze intentie om mensen te inspireren in en mee te begeleiden bij:

 • het omgaan met teleurstellingen en conflicten
 • zingeving en spiritualiteit en hoe deze bevrijdend, open-minded en respectvol kunnen zijn
 • meer afstemming te vinden tussen het innerlijke en uiterlijke leven 
 • vrede te vinden in een druk bestaan
 • een staat van liefde te leren kennen die helend is
 • een welzijn dat aanstekelijk is.

De evolutie is een centrum voor yoga, meditatie en zelfontwikkeling in Brugge en heeft als missie mensen te inspireren en mee begeleiden naar een gezond, vitaal en vervullend leven. Het centrum is actief sinds 2007 en biedt naast persoonlijke coaching trajecten, ook workshops en opleidingen aan, op vlak van zelfontwikkeling en spiritualiteit. Waaijman definieert spiritualiteit onder meer als de ‘verhouding van de mens tot het absolute’, iets wat de ‘kern van het menselijk bestaan’ raakt (Waaijman, 2003). Een spiritueel iemand is iemand die gelooft dat hij deel uitmaakt van iets dat groter is dan hijzelf, die respect en eerbied heeft voor de wereld om hem heen en betekenis haalt uit het begrip van de wereld en zijn plaats daarin die het menselijk bestaan overstijgt. Mensen die spiritueel of religieus leven, zijn de gelukkigste en gezondste mensen (Watson, 2005).

Ons aanbod bestaat uit

 • Lichaamsgerichte benaderingen. Dru yoga, Hatha yoga en Deugdenyoga. Gezonde voeding, regelmatig de natuur opzoeken, wandelen, dansen… het zijn benaderingen die De evolutie wil aanmoedigen. Het centrum ligt in de mooie Bisschopsdreef, waar eeuwenoude eikenbomen staan. We vragen je dan ook om de wagen wat verderop te parkeren, gezien de wandeling naar het centrum je al in de juiste stemming zal brengen. Ontdek meer op de site, bij contact.  
 • Affectief gericht aanbod. Dit is meer gericht op de gevoelswereld van elke cursist en zijn of haar innerlijke beleving. Het stimuleren van ervaringsgericht leven via contemplatie en meditatie, meezingconcerten en elkaar ontmoeten in woorden en stilte
 • Cognitief gerichte cursussen, die vooral het denkvermogen aanspreken. Dit aanbod bestaat uit lezingen en het delen van teachings uit de Oneness university (Chennai), het rijke gechannelde aanbod van Orin en Daben en de rijke esoterische traditie die vragen en antwoorden biedt op levensvragen. Je leert ook technieken om je eigen evolutie te versnellen en te verdiepen. Praktisch en meteen toepasbaar in je dagelijkse leven.
 • Groepsgerichte en spirituele opleidingen. De ontmoeting met gelijkgestemden die via waarachtige communicatie tot een uitwisseling komen. Channelen, samen mediteren, deeksha delen, alles is zoveel keer sterker als je ervaringen gedragen kunnen worden door een groepsbewustzijn, samenkomen waar een bedding is van mildheid en acceptatie.
 • Individuele begeleiding. De evolutie biedt de mogelijkheid om individuele sessies te ervaren. Het kan dat je ergens tegenaan loopt, bij tijdelijke uitdagingen, situaties in je persoonlijk leven, je job, relaties die helderheid missen, burn-out, zingeving, loopbaanbegeleiding…Ontdek bij onze gastdocenten waar jij bij past. Voor het vormgeven van rituelen bij belangrijke levensgebeurtenissen is De evolutie een geschikte plek.

Het is de missie van De evolutie om bruggen te bouwen in Brugge. Ondermeer de wereld van psychologie en spiritualiteit laten samenwerken. De evolutie heeft als missie om polariserende krachten samen te brengen via de heling van het hart: het menselijke en het Goddelijke, jouw sprookje en de aardse realiteit. Maar evenzeer de verschillende stromingen en benaderingen: de Boeddhist en de Sjamaan gaan hier hand in hand met de Christen of Moslim. Yang, mannelijk daadkracht komt in balans met Yin, het vrouwelijke zijn. De veronderstelling dat de behoefte aan spiritualiteit in de moderne samenleving is afgenomen, is volgens meerdere onderzoeken, een groot misverstand.

Het verlangen naar verlichting en ontwaken is eerder toegenomen.

Versteeg (2006) wijst erop dat in de nieuwe spiritualiteit God in het zelf, niet daarbuiten wordt gezocht. Ook Heelas (1996) betoogt dat in de nieuwe spiritualiteit de ervaring van het zelf – dat als Goddelijk, spiritueel en sacraal wordt ervaren – het startpunt is om tot een authentiek leven te komen. Heelas en Woodhead (2005) spreken over een Goddelijke kern (het Zelf), die in verbinding staat met een universele geest, energie of levenskracht.

Schrijf in voor onze nieuwsbrief